Програма

06.05.2021г.

7:00 – 8:45 . Получаване на стартовите номера от Информационен център на парк „Сините камъни“ в началото на Хайдушката пътека (носете документ за самоличност, а за лицата под 18 год. е задължително присъствието на родител);

7:00 до 07:45 Предаване на дрехи за преобличане на финала в Информационен център на парк „Сините камъни“ в началото на Хайдушката пътека (за участниците, които желаят).

8:45 Затваряне на регистрацията на участниците;

8:45–8:55 Подреждане на участниците в стартовата зона; Инструктаж;

9:00 Старт от начало на Хайдушката пътека – едновременен за всички участници.

13:00 Обяд в „Хижа Карандила“